Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:

  • Administratorem danych osobowych jest Move4ward Training and Development s.c., ul. Śląska 53, 81-304 Gdynia, .
  • Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) RODO w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług oferowanych przez Move4ward Training and Development s.c., ul. Śląska 53, 81-304 Gdynia, a także wykonania ciążących obowiązków prawnych, obsługi zapytań i zgłoszeń, marketingu bezpośredniego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.
  • Przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala nam również na dostarczanie Państwu najnowszych informacji dotyczących szkoleń i innych rozwiązań Move4ward np. poprzez wysyłane od czasu do czasu naszego newslettera lub zaproszenia na organizowane przez nas wydarzenia.
  • Dane osobowe bez wyraźnej Państwa zgody nie będą przekazywane stronie trzeciej, z zastrzeżeniem uczestnictwa w programach na licencji Huthwaite International zawierających moduły e-learningowe na platformie myHuthwaite lub Promote, które do rejestracji uczestnika wymagają podania adresu email.
  • Ponadto Move4ward Training and Development s.c., jak wszystkie inny podmioty gospodarcze, w szczególnych sytuacjach jest zobowiązana do przekazywania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.
  • Dane osobowe co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. Przekazanie danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić po wyrażeniu zgody, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania Państwa usługi, w tym w sytuacji, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału podwykonawców posiadających siedziby poza obszarem EOG.
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy, nie później niż do czasu zakończenia okresu gwarancyjnego po wykonaniu usługi. Natomiast dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.
  • Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, mają Państwo prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody.
  • Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  • W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej umowy o świadczenie usług, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia działań na Państwa żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego – przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Natomiast w zakresie, w jakim zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych została wyrażona wyłącznie w celach marketingowych, podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody uniemożliwi informowanie Państwa o naszych ofertach.

Polityka cookies

Ta strona wykorzystuje ciasteczka, czyli cookies. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu (np. tablecie lub telefonie), w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej, umożliwiają także analizę ruchu na tej stronie poprzez użycie usługi Google Analytics (więcej informacji oraz dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics: tools.google.com).

Standardowe ustawienia przeglądarek internetowych pozwalają na zapisywanie plików cookies. Jeżeli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane i wykorzystywane do tych celów, możesz je wyłączyć w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Więcej o plikach cookies i konsekwencjach ich stosowania i wyłączenia możesz dowiedzieć się na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/