Kodeks Etyki Move4ward Training and Development

 1. Naszym nadrzędnym celem jest świadczenie usług szkoleniowych i coachingowych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami i doświadczeniem, na najwyższym poziomie merytorycznym i organizacyjnym.
 2. Dostarczamy naszym Klientom wiedzy i narzędzi we współpracy z renomowanymi międzynarodowymi organizacjami szkoleniowymi i coachingowymi, które udzielają nam do tego licencji.
 3. Każda nasza usługa jest wykonywana z uczciwością i należytą starannością. W naszej pracy kierujemy się interesem i dobrem Klienta oraz uczestników naszych szkoleń, warsztatów i procesów coachingowych.
 4. Przed złożeniem oferty na współpracę, prowadzimy badanie potrzeb. Na tej podstawie tworzymy propozycje, które określają cele, zakres, metodologię oraz ceny świadczonych usług. Rzetelnie przedstawiamy Klientowi warunki wykonania usługi, a po jej wykonaniu wystawiamy certyfikaty zgodne z rzeczywistą usługą.
 5. Trenerów i coachów świadczących nasze usługi dobieramy na podstawie specyficznych kwalifikacji i doświadczenia, aby jak najlepiej sprostać oczekiwaniom naszych Klientów.
 6. Nasi trenerzy i coachowie mają zarówno wiedzę ekspercką, jak i umiejętność uczenia oraz inspirowania uczestników do stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce.
 7. Przestrzegamy zasady poufności we współpracy z naszymi Klientami. Wszelkie informacje uzyskane od Klienta są wykorzystywane przez nas wyłącznie w celu wykonywania obowiązków wynikających z zakresu ustalonej współpracy.
 8. Gwarantujemy ochronę danych osobowych uzyskanych od Klienta przestrzegając Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 9. Przestrzegamy praw autorskich i posługujemy się takimi materiałami, do których posiadamy prawo.
 10. Zobowiązania wobec naszych dostawców, pracowników, odbiorców i partnerów regulujemy w sposób rzetelny i terminowy.
 11. Nie naruszamy dobrego imienia innych podmiotów lub osób (konkurencji) ani nie stosujemy reklamy negatywnej.