Coaching sprzedażowy SPIN

Coaching sprzedażowy SPIN

Bez odpowiedniego wsparcia wdrożeniowego niektórzy sprzedawcy mają trudności z przeniesieniem nowo nabytych umiejętności do realnego świata. Najskuteczniejszą formą wdrożenia technik i umiejętności poznanych na szkoleniu SPIN jest regularny coaching sprzedażowy on-the-job. W tej formule możliwy jest coaching prowadzony przez konsultantów Move4ward, jak również zaangażowanie wewnętrznych zasobów po stronie klienta.

Coach to ktoś, kto pomaga innej osobie rozwinąć kompetencje; w tym przypadku – w zakresie behawioralnych umiejętności sprzedaży. W większości przypadków coachem dla sprzedawcy jest jego menadżer. Rolę tę mogą jednak również pełnić jego bardziej doświadczeni koledzy z równorzędnych stanowisk lub osoby na stanowiskach specjalistycznych, jak HR czy L&D.

Co robi coach?

Rolą coacha jest udzielanie obiektywnej informacji zwrotnej i konstruktywnych wskazówek, przez określony czas. Celem jest wsparcie we wdrożeniu nowych kompetencji i dalszy rozwój umiejętności nabytych podczas szkolenia, tak aby przełożyły się one na rzeczywisty wzrost efektywności sprzedawców.

Szkolenie SPIN Coaching przygotowuje do roli coacha wewnętrznego. Przeznaczone jest dla każdego, kto zajmuje się coachingiem sprzedaży. Szkolenie podnosi umiejętności coachingu, zarówno podczas wspólnych wizyt handlowych, jak i w każdej innej sytuacji kontaktu coacha ze sprzedawcą. Celem programu jest pełne wdrożenie techniki SPIN poprzez coaching on-the-job, wykonywany przez osoby dedykowane do roli coachów.

Szkolenie realizujemy w formule stacjonarnej lub on-line. W ramach większych projektów szkoleniowych rekomendujemy równoległe szkolenie coachów wewnętrznych i sprzedawców. Dzięki temu coachowie mogą wspierać wdrażanie nowych zachowań do samego początku – już na etapie zdobywania wiedzy przez sprzedawców. Tego typu projekty realizujemy poprzez Wirtualną Podróż Szkoleniową w oparciu o Platformę Współpracy Huthwaite.

Jak szkolimy coachów SPIN?

 • Przyszli coachowie trenowani są w technice obiektywnej i precyzyjnej analizy zachowań sprzedażowych w czasie rzeczywistym – w trakcie rozmów z klientami.

 • Coachowie są też trenowani w prowadzeniu rozmowy coachingowej ze sprzedającym, po zakończeniu samego spotkania z klientem.

 • Trening obejmuje: dobór właściwego stylu coachingu, technikę kreowania atmosfery otwartości, wspólne ustalenie obszarów usprawnienia, a następnie określenie sposobów wdrażania usprawnień.

 • Dzięki treningowi w kreowaniu atmosfery otwartości coaching odbywa się w przyjaznej atmosferze, w której coachowany jest partnerem, a coach – pomocnikiem w rozwijaniu jego umiejętności sprzedażowych. To zapobiega ewentualnym obawom i oporom sprzedawców.

 • Na szkoleniu wprowadzamy szereg narzędzi – formularze do analizy rozmowy handlowej, wzory raportów, plany spotkań.

 • Podczas szkolenia coachowie otrzymują również procedury i propozycje kształtu projektu coachingowego oraz pakiety materiałów do ćwiczeń.

Jak wygląda Wirtualna Podróż Szkoleniowa wspierana przez coacha SPIN?

 • W organizacji typowane są osoby, które będą prowadzić coaching SPIN – zwykle są to menedżerowie sprzedaży

 • Coachowie rozpoczynają szkolenie SPIN Selling (pełna Podróż Szkoleniowa)

 • Gdy kończy się ich Podróż Szkoleniowa SPIN, rozpoczynają oni szkolenie SPIN Coaching, a w tym samym czasie ich Coachee (sprzedawcy) rozpoczynają swoją Podróż Szkoleniową SPIN.

 • Coachowie uczą się wspierania i udzielania feedbacku SPIN od razu przekładając te umiejętności na praktykę – prowadzą coaching swoich ludzi na Platformie Współpracy, podczas gdy ci zaliczają poszczególne moduły swojej Podróży Szkoleniowej

 • Po zakończeniu przez sprzedawców etapu warsztatów wirtualnych z trenerem, coachowie przejmują stery i dalej prowadzą sprzedawców w rozwoju ich umiejętności SPIN – początkowo na Platformie, a później również w terenie. Niezbędne umiejętności zdobyli podczas szkolenia SPIN Coaching.

Podróż szkoleniowa SPIN Coaching

Metodologia Huthwaite

Coaching sprzedażowy SPIN w metodologii HuthwaiteLicencjonowane szkolenia SPIN Coaching prowadzone są przez naszych doświadczonych coachów sprzedaży. Jako autoryzowany partner współpracujemy merytorycznie oraz korzystamy z doświadczeń i metodologii międzynarodowej firmy Huthwaite International – autorów modelu SPIN. Nasi brytyjscy partnerzy przekazują nam swoją wieloletnią wiedzę zdobytą w setkach projektów szkoleniowych realizowanych na całym świecie.

Dowiedz się więcej o tym, jak Coaching Sprzedażowy SPIN może pomóc twojej organizacji i jak możesz zaplanować rozwój zespołu sprzedaży przy wsparciu coachingowym. Jesteśmy elastyczni. Dopasowujemy się do Twoich potrzeb.

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Aby dowiedzieć się więcej o coachingu sprzedażowym lub otrzymać ofertę dopasowaną do swoich potrzeb, zadzwoń do nas, wyślij maila, albo skorzystaj z formularza kontaktowego.
Kontakt